Skip to content
terapia rodzinna

W terapii uczestniczą członkowie rodziny. Spotkania służą rozpoznaniu źródeł trudności w rodzinie i skupiają się wokół tematów: wzajemna komunikacja, ustalanie ważnych granic, określanie ról, określanie norm postępowania, wyrażanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów, werbalizowanie oczekiwań, potrzeb, emocji, umacnianie więzi między poszczególnymi członkami rodziny.

Cel spotkań każdej rodzinny jest dostoswany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań członków tej rodziny.

Terapia rodzinna rozpoczyna się od konsultacji (od 1 do 3 spotkań). Sesje odbywają się przeważnie jeden raz w tygodniu i trwają 60 minut.

Termin wizyt ustalane są indywidualnie pod numerem telefonu 603 479 614 lub online: ajarczak@vp.pl

Terapia rodzinna