Skip to content
pomoc w problemach rodzinnych

Oferuję Państwu poradnictwo w sytuacjach, gdy:

  • Wasze dziecko sprawia trudności wychowawcze (zachowuje się w sposób nieakceptowany przez rodziców, sprawia kłopoty wychowawcze w szkole, przeżywa okres buntu i negacji wartości),

  • dziecko ma problemy z nauką, osiąga wyniki nieadekwatne do swoich możliwości bądź ma małą motywację do nauki,

  • dziecko/nastolatek eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi,

  • jest nadpobudliwe psychoruchowo,

  • ma trudności w relacjach (z rówieśnikami, rodzeństwem),

  • spędza dużą ilość czasu w internecie,

  • martwią Was inne zachowania dziecka/ nastolatka natury psychologicznej.

W przypadku trudności wychowawczych celem spotkania (lub kilku spotkań) jest wskazanie rodzicowi lub rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie właściwie reagować, wspierać dziecko w rozwoju i pomóc mu w zachowywać się w akceptowany społecznie sposób.

Przedstawiam diagnozę problemu w kontekście rodzinnym i swoje rozumienie opisanych trudności, wskazując jednocześnie na adekwatne sposoby reagowania na trudności dziecka.

Następnie wspólnie z rodzicami omawiam strategię wprowadzania zmian, udzielam psychoedukacji w obszarze technik wychowawczych. Jeśli jest taka potrzeba praca z rodzicami uzupełniana jest pracą terapeutyczną z dzieckiem.

 

Termin wizyt ustalane są indywidualnie pod numerem telefonu 603 479 614 lub online: ajarczak@vp.pl

Rodzice