Skip to content

Psychoterapia dla młodzieży i dzieci Zamość

psychoterapia dzieci i młodzieży

dzieci i mlodziez

Tak jak dorośli korzystają z różnych rodzajów psychoterapii, tak dzieci i młodzież często potrzebuje wsparcia i wskazówek terapeuty. Ważnym jest, aby znormalizować terapię i uspokoić młodą osobę, że ​rozmowa z terapeutą jest zdrowa i normalna. Istnieje niezliczona ilość powodów, dla których nastolatek tak jak osoba dorosła szuka pomocy u specjalisty zdrowia psychicznego. Psychoterapia dla młodzieży jest równie istotna jak dla dorosłych!

Psychoterapia dla młodzieży to oparta na dowodach metoda leczenia niemowląt, dzieci, młodzieży i ich rodzin, które mogą doświadczać złożonych problemów emocjonalnych i psychologicznych.

Psychoterapia dla młodzieży ma za cel pomóc w zrozumieniu tego, co jest komunikowane o wewnętrznym świecie pacjenta poprzez jego zachowanie lub słowa.

Relacja terapeutyczna rozwijana jest poprzez rozmowę lub inne czynności, w zależności od wieku. Celem jest lepsze zrozumienie przez młodą osobę siebie, swoich relacji i zachowań, aby zmieniać się w miarę uczenia, dorastania i rozwoju.

Psychoterapia dla młodzieży to także specjalne podejście psychoanalityczne do pracy z rodzicami, opiekunami i innymi specjalistami, w celu uzyskania głębszego zrozumienia perspektywy pacjenta.

Techniki mogą obejmować arteterapię, odgrywanie ról, gry terapeutyczne, dyskusje grupowe i wiele innych. Cele terapii mogą być szczegółowe (zachowanie mniej przemocy, poprawa umiejętności słuchania z rodzicami i nauczycielami) lub bardziej ogólne (tworzenie zdrowych nawyków, nawiązywanie przyjaźni).

Psychoterapia dla młodzieży pomaga nastolatkom na wiele sposobów: otrzymując wsparcie emocjonalne, rozwiązując konflikty, lepiej rozumiejąc ich uczucia i zmagania oraz wypróbowując nowe rozwiązania starych problemów.

Terapeuta może pomóc w interakcji i komunikowaniu się w bardziej konstruktywny, zrozumiały sposób.

Oferuję sesje terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, które mają pomóc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. W zależności od potrzeb sesje mogą dotyczyć:

  • wspierania umiejętności dziecka i budowania w nim poczucia pewności siebie,

  • rozwoju kompetencji społecznych, przejawiających się w relacjach z koleżankami i kolegami,

  • wsparcia w sytuacjach szczególnie trudnych (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, trauma i innego typu doświadczenia),

  • problemów z koncentracją uwagi, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową,

  • stymulowania rozwoju poznawczego i emocjonalnego,

  • radzenia sobie z bólami somatycznymi (bóle brzucha, bóle głowy, wymioty i inne),

  • problemów okresu dojrzewania.

Sesje prowadzone są w konkretnej liczbie. Są to regularnie organizowane spotkania, trwające 45 minut, ich ilość uzależniona jest od potrzeb każdej osoby i rodzaju problemu. Zazwyczaj każdy cykl spotkań terapeutycznych rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami (w przypadku osób niepełnoletnich).