Skip to content

Psychoterapia dla dorosłych Zamość

psychoterapia dla dorosłych

Psychoterapia to ogólny termin używany do opisania formy leczenia, która polega na „pracy poprzez rozmowę” wykonywanej z terapeutą. Jej celem jest złagodzenie niepokoju poprzez omawianie i wyrażanie uczuć; aby pomóc zmienić postawy, zachowania i nawyki, które mogą być nieprzydatne; oraz promowanie bardziej konstruktywnych i adaptacyjnych sposobów radzenia sobie.

Ludzie mogą być nieufni wobec terapii, czując, że jeśli mają problem, powinni móc po prostu porozmawiać o tym z rodziną lub przyjaciółmi. Jednak często nie jest to takie proste. Nasza rodzina i przyjaciele są z nami ściśle związani, a w pewnych momentach lub w określonych sprawach najtrudniej jest pomóc najbliższym. Możemy czuć, że jest coś, co chcemy powiedzieć, ale nie wiemy jak to zrobić, lub że jeśli próba rozmowy nie powiedzie się, może to pogorszyć sytuację.

Psychoterapia dla dorosłych jest bardziej niż wskazana, gdy przez większość czasu i niemal w każdej chwili czujesz, że Twoje życie nie toczy się tak, jak tego oczekiwałeś lub planowałeś. Jeśli jesteś zły, zestresowany, przygnębiony, niespokojny lub zaniepokojony swoimi relacjami to psychoterapia dla dorosłych jest bezpiecznym miejscem na poprawę tych objawów i związanych z nimi aspektów twojego życia. W rzeczywistości sam wybierasz cele terapii, a Twój terapeuta opracowuje plan leczenia, który pomoże Ci je osiągnąć.

Skuteczna psychoterapia dla dorosłych często opiera się na właściwej ocenie. Obejmuje to również podążanie za jasnymi celami, które omówiłeś i ustaliłeś ze swoim terapeutą. Aby osiągnąć swoje cele leczenia, potrzebujesz terapeuty, który ma wykształcenie i doświadczenie w rozwiązywaniu Twoich problemów i jest kimś, komu możesz zaufać i szanować.

Proponuję konsultację psychologiczną (od 1 do maksymalnie 3-4 spotkań, w zależności od natury problemu) zakończoną poradą lub zaleceniem psychoterapii.

Konsultacje służą ogólnemu określeniu tego, co zgłaszająca się osoba, czy też para bądź rodzina chciałaby osiągnąć. Spotkania konsultacyjne realizowane w gabinecie w Zamościu, zwykle obejmują przeprowadzenie wywiadu dotyczącego obecnej i przeszłej sytuacji osobistej. Wstępna diagnoza pomaga określić trudności, oczekiwania i cele do osiągnięcia. Wspólnie podejmujemy wybór optymalnego rodzaju pomocy.

Zapraszam do gabinetu w Zamościu osoby, które:

 • doświadczają poczucia przygnębienia, apatii, depresji, braku sensu życia, niechęci do życia,

 • przeżywają dolegliwości psychosomatyczne lub nerwicowe,

 • szukają wsparcia psychologicznego w trudnościach dnia codziennego, trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach,

 • chcą lepiej zrozumieć wewnętrzne problemy, konflikty, dylematy, które utrudniają codzienne funkcjonowanie,

 • są zainteresowane zmianą swojego życia, własnym rozwojem, samopoznaniem i samozrozumieniem,

 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem i odczuwają jego negatywne skutki,

 • mają problemy z dostosowaniem się do wymagań codziennych sytuacji życiowych i zawodowych,

 • napotykają trudności w szkole, pracy (np. wypalenie zawodowe) czy środowisku społecznym,

 • muszą zmierzyć się z bolesnymi stratami bądź żałobą,

 • przeżywają niepokój, lęk, myśli obsesyjne,

 • cierpią na zaburzenia snu, koszmary nocne

 • mają trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem bliskich relacji, a także budowaniem satysfakcjonujących związków,

 • maja zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość),

 • mają trudności w codziennym życiu wynikające z „zaburzeń osobowości”,

 • doświadczają trudności wynikających z uzależnienia osób bliskich,

 • chcą podjąć ważną decyzję życiową lub zawodową,

 • doświadczają innych trudności natury psychicznej.

Psychoterapia dla dorosłych i inne sesje terapeutyczne odbywają się zwykle jeden raz w tygodniu w gabinecie na terenie Zamościa i trwają 45 – 50 minut.

Termin wizyt ustalane są indywidualnie pod numerem telefonu 603 479 614 lub online: ajarczak@vp.pl

Dorośli – indywidualnie